Raamatupidamise teenuse hind sõltub:
 
- kliendi poolt soovitavate teenuste hulgast,
- töötajate arvust,
- kalendrikuu jooksvate dokumentide hulgast
- ning Kliendi ja teenusepakkuja vahelistest kokkulepetest
 
Baaspaketti kuuluvad:
 
- Algdokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine ja aruannete koostamine
- Töötasude ja põhivarade arvestus
- Laekumiste ja tasumiste kontroll
- Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile (Eesti ja/või Soome)
- Kvartalibilansside ja -kasumiaruannete koostamine
- Konsultatsioon
 
Baaspaketi miinimumtasu on 75 eurot! (Hinnale lisandub KM)
 
Hinnakirjas on eraldi välja toodud kõikide teenuste hinnad, mis ei kuulu paketti või mis teenust soovib ettevõtja ühekordsena tellida! (Hinnale lisandub KM)

Maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine EMTA-le 10.-
Töötaja registreerimine töötajate registris 5.-
Palgaarvestus tk 5.-
Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 15.-
Majanduskulu aruande koostamine 5.-
Komandeeringu aruande koostamine 5.-
Aastaaruande koostamine lepingulisele kliendile alates 40.-
Aastaaruande koostamine mittelepingulisele kliendile alates 65.-
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine alates  65.-
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Eesti Maksu- ja Tolliametis 25.-
Eesti ettevõtte registreering Soome maksuregistritesse
(Ennakkoperintärekisteri, Työnantajarekisteri, Arvonlisäverovelvollisuus)
35.- 
Soome ettevõtte loomine (hinnale lisandub Soome riigilõiv) 60.-
Suhtlus/järelpärimised  ettevõtte nimel Soome maksuametiga alates 15.-