• Eelnevate perioodide raamatupidamisdokumentide korrastamine

     • Algdokumentide töötlus ja raamatupidamisarvestus 

     • Töö- ja puhkusetasude arvestus

     • Arvete koostamine

     • Laekumiste kontroll ja selle tõhustamine (sh saldokinnitused)

     • Põhivarade arvestus

     • Maksuarvestus

     • Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile

     • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine

     • Haigekassaga seonduvad toimingud (sotsiaalkindlustus, haiguslehed)

     • Aastaaruande koostamine

     • Raamatupidamise sise-eeskirjade, ametijuhendite , töösisekorraeeskirjade jms koostamine

     • Valmisfirmade müük e-teenusena

     • OÜ loomine Eestis

     • OY loomine Soomes