Majandusaasta aruanne


Iga Eestis tegutsev ettevõte peab äriregistrile esitama raamatupidamise aastaaruande kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Kui ettevõtte uus majandusaasta algab seisuga 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsember, siis hiljemalt järgmise kalendriaasta 30. juuniks esitatakse eelmise kalendriaasta 12 kuu kohta majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande võib esitada maksimaalselt 18 kalendrikuu kohta, kui ettevõtte asutamisest ei ole möödunud rohkem kui 18 kuud.

Majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk sõltub ettevõtte suurusest. Mida suurem on ettevõte, seda detailsemal kujul tuleb registrile esitatavas aruandes informatsioon avalikustada. Normide kohaselt jagatakse ettevõtjad nelja kategooriasse: mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad.

 


Iga Soomes tegutsev ettevõte peab esitama raamatupidamise aastaaruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Kui ettevõtte uus majandusaasta algab seisuga 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsember, siis hiljemalt järgmise kalendriaasta 30. aprilliks esitatakse eelmise kalendriaasta 12 kuu kohta majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande võib esitada maksimaalselt 18 kalendrikuu kohta, kui ettevõtte asutamisest ei ole möödunud rohkem kui 18 kuud.